OM ARBOGA HYDRAULIK

Arboga Hydraulik AB

Vi startade AHYD under sommaren 2012 i Arboga med mål att kunna förse kunder i Mälardalen med hydrauliktjänster i form av kundanpassade hydraulaggregat, montage, service och reservdelsförsäljning.

Vår kunskap bygger på den erferenhet vi sedan 80-talet fått från att ha jobbat med hydraulik till verkstads-, fordons-, elproduktionsindustrin, men även från försvarsindustrin.

Efterhand har vårt geografiska arbetsområde utökats till att omfatta hela Sverige, men också omfattningen av tjänster har utökats efter de behov som våra kunder har efterlyst.

 

Relationer

En av de viktigaste målen för oss är att ha en sund och varaktig relation till våra kunder och leverantörer. Vi tillgodoser kundens krav och behov i projekten och genom våra val av leverantörer, produkter och tydliga gränssnitt om vad som ingår vid leverans.

Vi vill att alla ska bli vinnare i denna relation och att kunden och leverantören önskar AHYD som framtida sammarbetspartner.

 

Kvalitet & Fabrikat

Vi följer kundens krav på kvalitet och teknik, och föreslår och rekommenderar andra tekniska lösningar och kvalitetsnivåer om kunden så önskar.

Vi tar hänsyn till kundens val, behov och krav av fabrikat på komponenterna, även här vägleder och föreslår vi gärna olika alternativa produkter och fabrikat om Ni önskar.

I vårt standardsortiment av ledningskomponenter som vi har lagerlagt, så finner ni bland annat DunlopHiflex (Alfagomma) och Voss.

 

Miljöinriktning

Det är viktigt för oss att skapa en så riskfri miljö som möjligt för både människa och miljö, detta gör vi genom att följa maskindirektivet och tillföra den erfarenhet som vi upparbetat genom åren och göra utförliga riskbedömningar.

Vi på AHYD har förutom ordinarie oljehydraulik även goda erfarenheter av vattenhydraulik. Detta tillämpas framför allt vid reglering av dammluckor där vi istället för hydraulolja gärna använder vatten/glykol som media.

Vi arbetar ständigt för att minska energiförbrukningen och ljudnivåer i aggregat och anläggningar. Detta gör vi med genomtänkta tekniska lösningar och intrimningar av befintliga anläggningar.

 

Hög tillgänglighet

Ambitionen hos oss är att hålla hög tillgänglighet. Kunden ska alltid kunna få snabb hjälp vid akuta hydraulikproblem.

Copyright © Arboga Hydraulik AB 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB